inPZU – fundusze inwestycyjne

31.01.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Od 22 stycznia na platformie inPZU będą dostępne trzy nowe subfundusze pasywne:

– inPZU Goldman Sachs ActiveBeta(R) Akcje Amerykańskich Dużych Spółek,

– inPZU Goldman Sachs ActiveBeta(R) Akcje Rynków Wschodzących,

– inPZU Akcje CEEplus.

Dodatkowo grupa poinformowała, że przygotowała promocję dla nowych klientów platformy.

Nowe fundusze w inPZU

„TFI PZU uzupełnia w ten sposób swoją ofertę dostępną na platformie internetowej inPZU o kolejne innowacyjne rozwiązania w zakresie funduszy akcyjnych. inPZU daje polskim inwestorom unikatowy pośredni dostęp do produktów pasywnych , przy których zarządzaniu Goldman Sachs Asset Management (GSAM) stosuje podejście ActiveBeta” – czytamy także”.

Inwestować warto

Czy warto? Myślę, że całość oferty grupy inPZU wygląda bardzo zachęcająco. Sam zresztą inwestuję 30% kapitału w fundusze na platformie inPZU.

Oferta inPZU

Dodanie nowych funduszy inwestycyjnych poszerza dobrą ofertę grupy. Z 3 nowych funduszy dwa wydają się ciekawe i mogą być pomocne. Szczególnie hitem może być fundusz inPZU Akcje CEEplus, który powstał przy współpracy z GPW i w oparciu o nowo stworzony indeks GPW CEEplus. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej są strefą o największym niedowartościowaniu spółek i mają przed sobą dobre perspektywy.  Kupując jeden instrument finansowy inwestor ma udział w rozwoju ponad 100 największych i najbardziej płynnych spółek z Chorwacji, Czech, Polski, Słowenii, Rumunii i Węgier. Pytanie, czy fundusz pobije klasyczny fundusz polskich akcji dużych spółek? Myślę, że warto mu dać trochę czasu w celu porównania siły.

Fundusze na nasz region

Indeks CEEplus  jest publikowany od 4 września 2019 roku na podstawie wartości portfela największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach z regionu Europy Środkowej z Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 3 września 2019 r. i wynosiła 1000,00 pkt. CEEplus jest indeksem cenowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10 proc., natomiast sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5% jest ograniczany do 40%. Udział spółek z jednej giełdy z regionu nie może przekroczyć 50%.

Fundusz Goldman Sach rynków wschodzących

Drugim ciekawym fundusze jest inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Rynków Wschodzących.  Dąży on do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru 90% Goldman Sachs ActiveBeta® Emerging Markets Equity Index + 10% WIBID 1M.  Jest to więc fundusz indeksowy na rynki wschodzące,  alternatywa np. dla funduszu Skarbiec Emerging Markets. Funduszem tym można dywersyfikować portfel funduszy (w którym powinny przeważać fundusze krajowe).

Promocja w inPZU

Grupa inPZU w celu zachęty dla nowych klientów przygotowała promocję – 500 zł premii za systematyczne oszczędzanie i inwestowanie. Nowi klienci, którzy rozpoczną inwestowanie za pomocą inPZU i co miesiąc przez rok będą przelewać na swoje konto w inPZU po 500 zł, na koniec tego okresu otrzymają dodatkowe 500 zł brutto. Czyli –  nowy klient inwestuje 500 zł w jeden z funduszy inwestycyjnych, a potem przez kolejnych 11 miesięcy kalendarzowych dokupuje jednostki za min. 500 zł w każdym z miesięcy. W zamian inPZU oferuje premię 500 zł brutto (405 zł netto), którą wypłaci w formie jednostek funduszu po 13 miesiącach od zakończenia promocji. Ale uwaga – promocja jest ograniczona do 500 pierwszych osób lub do 28 lutego.

Inwestować warto – zobacz inwestowanie w praktyce w inPZU:Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin