Historyczna hossa na New Connect?

08.06.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Ciekawe rzeczy dzieją się na rynku New Connect. Przez wiele lat indeks ten był w długiej bessie, która zdawało się że nigdy nie dobiegnie końca…Tymczasem wieloletni klin został ukończony i wybity w górę, a spadki związane z pandemią były tylko testem wolumenowym. Zaczyna się historyczna hossa na rynku New Connect!

Rynek New Connect

Rynek New Connect powstał w 2007 roku – czyli miał pecha, jak sporo projektów jego start przypadł w schyłku wielkiej hossy, przed okresem wieloletniej bessy. NewConnect ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. To oferta dla małych i średnich rozwijających się firm z różnych branż, w tym działających w obszarze nowych technologii.

Obecnie na rynku NewConnect liczone są dwa indeksy o nazwie NCIndex i NC Life Science. NC Index należy do klasy indeksów dochodowych, zatem przy wyznaczaniu jego wartości uwzględnia się nie tylko ceny wchodzących w jego skład akcji, ale też dywidendy i prawa poboru.

Wykres indeksu New Connect był w wieloletniej bessie praktycznie od początku istnienia. Sytuacja zmieniła się w ostatnich miesiącach, gdy na wykresie tygodniowym powstał sygnał kupna:

Wykres indeksu New Connect

Kluczowe informacje z rynku New Connect

1) od wielu lat trwa klin, który sugerował schyłek okresu wielkiej bessy.
2) w czasie powstawania klina zwiększał się wolumen, a to znak akumulacji akcji. W pewnym momencie popyt był tak duży, że zbierał wszelkie aktywa na spadkach podnosząc już ich ceny. Jak widać na wykresie, nawet panika związana z koronawirusem nie zaniżyła trwale notowań – nastąpiła ponowna akumulacja akcji, a indeks szybko wyszedł na nowy szczyt (wyraz siły).
3) Technicznie mamy sygnał kupna – po wybiciu z klina indeks jest na nowym szczycie, powinien teraz tworzyć coraz wyższe dołki oraz szczyty – tak wygląda trend wzrostowy.

To co ważne – siła segmentu najmniejszych spółek zapowiada silny główny rynek GPW. Silne są spółki na New Connect, potem w segmencie sWig80, następnie siła powinna być widoczna w segmencie średnich oraz dużych spółek. Jeżeli rozpoczyna się historyczna hossa na New Connect, to  hossa musi nastąpić również w przypadku funduszy małych i średnich spółek.

Rynek New Connect ma szansę na pierwszą hossę, bowiem powstał u schyłku poprzedniej wieloletniej hossy, gdy globalne czynniki sprzyjały GPW.  Od 2007 roku trwała sekularna bessa, która uniemożliwiła trwały trend wzrostowy również w segmencie spółek najmniejszych.



Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin