Generali Korona Dochodowy

12.02.2021, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Generali Korona Dochodowy to jeden z najlepszych funduszy na rynku długu. Plusem funduszu jest długa historia, znana i stabilna marka, bardzo duże aktywa (ok. 5,5 mld) a także wyniki, które na przestrzeni lat są bardzo dobre. W co inwestuje fundusz Generali Korona Dochodowy i czy warto w niego inwestować teraz?

Fundusz Generali Korona Dochodowy

Fundusz Generali Korona Dochodowy inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Poniżej tabela rozkładu portfel ze strony analiz.pl:

Portfel fundusz Generali Korona Dochodowy


Wykres portfel Generali Korona Dochodowy
 

W co inwestuje fundusz Generali Korona Dochodowy?

Papiery skarbowe oraz nieskarbowe, czyli fundusz lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw, jak i przez przedsiębiorstwa. Fundusz inwestuje głównie w Polsce, a w mniejszym stopniu także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Generali Korona Dochodowy

Tak, ponieważ fundusz ma bardzo stabilne, długoterminowe zyski.  Obecny czas nie jest jednak dobry dla inwestycji długoterminowej, ponieważ cykl na rynku obligacji już powinien się kończyć. Powinien, bowiem działania banków centralnych mocno go zniekształcają.  Rządy utrzymują praktycznie zerowe stopy procentowe, który utrzymują obligacje na wysokim poziomie.  Polska polityka to kopia zachowania największych banków centralnych, więc NBP zapewnia sztuczny popyt na obligacje.

Kiedy zakończy się hossa na rynku obligacji? Wydaje się iż w momencie, gdy inflacja wymknie się z pod kontroli i rozpocznie się proces podnoszenia stóp procentowych. Choć obligacje są mocno przewartościowane, to działania banków centralnych wciąż nie pozwalają na rozpoczęcie bessy na tym rynku. Można inwestować na krótki termin lub za parę lat kupić fundusz na termin długi.

Kiedy kupić fundusz Generali Korona Dochodowy

Optymalny moment za zakup funduszu nastąpi w momencie, gdy stopy procentowe będą na wysokim poziomie, a recesja wywyła presję na obniżkę stóp.  Aktualnie wybieramy więc inne rozwiązania, na obligacje przyjdzie czas.

Poniżej wykres rentowności obligacji – trwa trójkąt, więc ostatni spadek rentowności może już zakończyć hossę:

Wykres rentowności obligacji

Analiza obligacji

 

 Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin