Gdzie kryje się ryzyko w trakcie inwestowania w fundusze inwestycyjne?

07.06.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Fundusze pieniężne obligacji mieszane akcji surowcowe

Nie ma czegoś takiego, jak inwestycje pozbawione ryzyka. Są inwestycje o niewielkim ryzyku oraz takie, w którym ryzyko może wystąpić. Są też inwestycje, które są ryzykowne już podczas samego faktu ich podjęcia. O wszystkich ich dzisiaj porozmawiamy.

Fundusze pieniężne

Mimo, iż fundusze pieniężne są najmniej zmienne, nie jest prawdą, że nie są pozbawione ryzyka. Są ryzykowne, ale tylko w okresie, w którym mamy niskie stopy procentowe i te stopy procentowe zaczną rosnąć.

Fundusz pieniężny działa w ten sposób, że lokuje swoje pieniądze w różnych bezpiecznych instrumentach finansowych o określonym terminie (np. lokata roczna, półroczna, miesięczna). Jeżeli oprocentowanie wynosi 2%, a stopy procentowe rosną do 5%, to niestety fundusz, który ma lokatę na 2%, będzie tracił na wartości. Inaczej będzie jednak, kiedy stopy procentowe będą już na wysokim poziomie, a fundusz zakończy wszystkie swoje lokaty na niższy procent i będzie zarabiał więcej.

Dla inwestora w fundusze pieniężne kluczowe jest dowiedzieć się, czy fundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery wartościowe (będzie tracił mniej), czy długoterminowe papiery wartościowe (będzie tracił więcej w trakcie okresu podwyżek stóp procentowych).

Najgorszym okresem dla inwestora zawsze będzie okres od pierwszych podwyżek stóp procentowych do kilku miesięcy po uformowaniu się szczytu stóp procentowych, przy czym ten końcowy czas zwyżki stóp procentowych będzie najlepszym do inwestowania w fundusze pieniężne.

Fundusze obligacji

Fundusze obligacji mają jeszcze większe koło zamachowe względem funduszy pieniężnych, bowiem o ile fundusze pieniężne mają stosunkowo krótkie okresy inwestycji, tak fundusze obligacji mogą mieć okresy inwestycji przypadające nawet na kilka lat do przodu. Mechanizm jest dokładnie ten sam, jak w przypadku funduszy pieniężnych.

Wyobraźmy sobie, że fundusz kupuje obligacje 5-cio letnie na 3%, a stopy procentowe rosną do 6% w okresie kolejnego roku. Fundusz jest uwiązany obligacjami na niższy procent, co przekłada się na niższe zyski całego funduszu inwestycyjnego. Dopóki fundusz nie zdoła zamienić starszych obligacji na nowe lub jeżeli nowe wpłaty nie będą imponujące, fundusz może tracić na wartości. Jeżeli jednak nowe wpłaty zaczną dominować, fundusz taki będzie kupował obligacje o wyższym oprocentowaniu. To przełoży się na przyszły wzrost wyceny funduszu.

Możecie sprawdzić dowolny wykres funduszu obligacji, co się działo w okresie wzrostu stóp procentowych. Praktycznie każdy fundusz obligacji zanurkował, po czym dopiero po czasie zaczął zyskiwać na wartości. Wnioski są następujące:

  • w fundusze obligacji świetnie się inwestuje, kiedy mamy długi okres stabilnych stóp procentowych (a zatem i stabilną inflację).
  • niebezpiecznym jest okres wzrostu stóp procentowych. Fundusze obligacji będą tracić. Środki można zamienić na gotówkę w tym czasie lub przenieść do funduszy pieniężnych (również stracą, ale mniej). Taka opcja jest dla ludzi, którzy mają duże zyski i nie mogą ich zrealizować ze względu na wysoki podatek Belki (inwestowanie pod parasolem).
  • świetnie jest zainwestować w fundusze obligacji, kiedy wzrosły stopy procentowe i widać na nich akumulację. Jest niemal pewne, że fundusze obligacji skorzystają w końcu z wysokich stóp procentowych.
Poznaj fundusz:

Fundusze mieszane

Wchodzimy powoli w coraz mocniej skomplikowany świat inwestycji. Fundusze mieszane mają w sobie komponent obligacji, a więc obowiązują nas zasady powyżej opisane w funduszach obligacji oraz to, co opiszę poniżej, a co dotyczy funduszy akcji. W końcu fundusz mieszany = fundusz obligacji + fundusz akcji. Ważne są tutaj proporcje, bowiem fundusz mieszany może być bardziej funduszem akcji lub bardziej funduszem obligacji (wszystko zależy od tego, jak duży procent jest zainwestowany w fundusze akcji).

Fundusze akcji

Funduszom akcji poświęcamy dużą część aktywności w naszym portalu, bowiem jest to temat szeroki i rozległy i najbardziej nas interesujący. Można inwestować w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Japonii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i praktycznie w każdym innym dostępnym kraju. Można inwestować sektorowo, np. z podziałem na państwa europejskie albo na państwa rozwinięte. Jak ktoś chce, może wybrać rynki wschodzące albo po prostu fundusze najlepszych spółek dywidendowych. Pytaniem zasadniczym jest to, w które fundusze oraz kiedy w nie inwestować.

Na to pytanie staramy się odpowiedzieć przy analizowaniu każdego funduszu oddzielnie. Jako prowadzący Funduszowe wiemy, że w danym czasie rynki takie, jak GPW, mogą być silniejsze od rynku w Stanach Zjednoczonych. Ale też wiemy, że spółki z GPW nigdy nie będą w stanie przeskoczyć systematycznych wypłat w spółkach dywidendowych w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli więc chcemy inwestować w spółki dywidendowe na bardzo długi termin, wybierzemy Stany Zjednoczone. Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z możliwości zarobku na wzroście polskiej giełdy, wybierzemy fundusze inwestujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kluczem jest dla nas dowiedzenie się i zrozumienie, w jakie spółki inwestuje interesujący nas fundusz inwestycyjny oraz czy te spółki mają potencjał do wzrostu. W ostatnim czasie bardzo modne były spółki, które oparte są na rozwoju sztucznej inteligencji. Nadal zresztą są. Dostrzegliśmy ten temat na tyle wcześnie, że wykorzystaliśmy możliwość zainwestowania w nie, jak tylko pojawiły się na naszym rynku odpowiednie fundusze inwestycyjne. Teraz jednak dostrzegamy, że wiele z tych spółek, w które inwestują fundusze, stało się zbyt drogimi. To jest właśnie ryzyko. Mamy potencjał w górę, ale jest on oparty bardziej na modzie, niż na realnej wartości spółek, które w ostatnich latach mocno zyskały na wartości. Inaczej do inwestycji podejdzie ktoś, kto ma 30% zysku i korekta na poziomie 10% będzie akceptowalna, a inaczej ktoś, kto dzisiaj chce zainwestować i może zaliczyć stratę na poziomie 10% w ciągu kolejnego roku, gdyby poszła realizacja zysków.

Każdy fundusz inwestycyjny musi być przeanalizowany przez inwestora pod względem aktywów, w które inwestuje. Dopiero ocena tych aktywów może powiedzieć inwestorowi, czy będzie miał wysokie prawdopodobieństwo zarobienia na funduszach akcji, czy bardziej przepali na tym pieniądze.

Zasadą nadrzędną dla inwestora powinno być inwestowanie w takie fundusze akcji, które inwestują w spółki, które z roku na rok są w stanie poprawiać swoje przychody. Innymi słowy – dynamicznie się rozwijają. To jest klucz do zarabiania pieniędzy.

Fundusze surowcowe

Fundusze surowcowe postanowiłem dać do całkowicie oddzielnej kategorii, a to z tego powodu, że fundusze takie inwestują w akcje spółek wydobywających surowce. Jeżeli wczytałeś się powyżej akapit o funduszach akcji, z pewnością wyłowiłeś fragment, który pogrubiłem. Zwiększanie przychodów jest kluczem. Aby to zobrazować, weźmy na tapetę spółkę KGHM.

KGHM, jako producent miedzi i srebra, zarabia pieniądze na wydobyciu wymienionych surowców, a następnie ich sprzedaży. Jego zarobek zależy od ceny miedzi i srebra na rynkach światowych oraz oczywiście od wolumenu wydobycia tych surowców. Zarabiał będzie jednak więcej wtedy, kiedy ceny surowców będą rosły. A to dzieje się w inflacyjnej fazie cyklu. Mamy więc inflację, na której najpierw rosną ceny zwykłych akcji (bo droższe produkty ze względu na inflację, to wyższe przychody, a wyższe przychody, to wyższe wyceny akcji – w uproszczeniu) a później ceny akcji surowcowych (bo surowce rosną w kolejnej fazie cyklu, po wzroście akcji).

Poznaj fundusz:

W fundusze surowcowe można zatem inwestować w okresie inflacyjnym, kiedy dostrzegamy wzrost cen surowców. To jest dosłowna zależność.

Autor Paweł Pagacz

W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin