Fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek – skład funduszu

14.04.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek od wielu miesięcy ma siłę relatywną. W segmencie małych i średnich spółek mało który fundusz ma tak dobre wyniki. W fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek można inwestować także w emeryturę IKE – w mBanku na koniec emerytalnym fundusz występuje pod nazwą IKE Małych i Średnich Spółek.

Fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek, dynamiczny wzrost

Z czego może wynikać siła relatywna funduszu Skarbiec Małych i Średnich Spółek? Moim zdaniem siła wynika z wyboru spółek typu wzrostowego (growth), które od wielu lat mają siłę relatywną (przykładem takiej spółki jest np. CDR oraz inne spółki gamingowe). Z informacji funduszu wiemy, że Skarbiec małych i średnich spółek inwestuje bowiem co najmniej 66% Wartości aktywów w akcje spółek zaliczanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw polskich (spółki nie wchodzące w skład indeksu WIG20, choć CDR przecież należy do Wig20 – jest największą spółką notowaną na giełdzie), a także w akcje spółek notowanych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (ale znalazłem informację, że najwięcej udziałów fundusz ma na GPW – ok. 95%).

Spółki, które ma w portfelu fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek:

  • CD PROJEKT S.A. 9,5%
  • TEN SQUARE GAMES S.A. 9,1%
  • BANK MILLENNIUM S.A. 6,0%
  • DINO POLSKA S.A. 6,0%
  • AMREST HOLDINGS SE 4,5%
  • SELVITA S.A. 4,4%
  • PLAYWAY S.A. 4,4%
  • 11 BIT STUDIOS S.A. 4,3%
  • ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. 3,9%
  • INTER CARS S.A. 3,9%

Dominuje więc branża IT oraz dobra konsumpcyjne.  Udział akcji w portfelu to 96% (w tym 95% to Polska), 4% to  gotówka. Benchmarkiem dla Skarbiec Małych i Średnich Spółek jest zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 10% 3-miesięczny WIBID + 90% mWIG40, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem.

Komantarz do funduszu Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek przez najbliższe miesiące może mieć dobre perspektywy. Branża IT oraz spółki wzrostowe jako pierwsze wychodzą z przeceny wywołanej pandemią. Można nawet stwierdzić, iż spółki wzrostowe nieco korzystają na obecnej sytuacji (w Polsce spółki gamingowe, na świecie spółki wzrostowe jak Facebook czy Apple). Główne zagrożenie widzę w kolejnych miesiącach hossy – można mieć wątpliwości, czy segment growth wciąż będzie liderem hossy. Wydaje się, że w kolejnych latach raczej nastąpi przepływ kapitału do znacznie tańszego sektora Value (spółki z realnej gospodarki). Główne zadanie zarządzających będzie polegało na tym, by w odpowiednim momencie ograniczyć w portfelu rosnącą branżę gamingową na tanio wyceniane spółki z sektora Value (funduszem inwestującym w te spółki może być np. Investor Top 25).

Póki trwa światowy trend przepływu kapitału do spółek wzrostowych, to fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek będzie miał się dobrze (dobre wyniki, nowe rekordy). Sytuacja ulegnie zmianie w momencie, gdy kapitał rozpocznie przepływać z rekordowo wycenianego sektora growth do sektora typu value – czy portfel funduszu zostanie dostosowany do nowej sytuacji?

Fundusz stosuje moim zdaniem dość ryzykowną strategię, która na dzień dzisiejszy wygrywa. Wskazana jest jednak elastyczność – zmiana przepływu kapitału powinna być zauważona u zarządzających, prędzej czy później spółki wzrostowe przestaną rosnąć. Pytanie otwarte – czy bańka sektora growth pęknie dopiero w czasie szczytu przyszłej hossy (jak w 2000 roku, gdzie w kolejnej hossie mieliśmy trend wzrostowy rynków wschodzących oraz sektora value), czy zmiana będzie dokonana stopniowo? Ta druga możliwość może wystąpić, jeżeli siła relatywna będzie zmieniana i znów rynki wschodzące będą mocniejsze od rynków rozwiniętych (jak w latach 2003-2007).

W kontekście inwestycji warto także zwrócić uwagę na fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych, który może okazać się atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących ekspozycji na dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa. Fundusze inwestycyjne, takie jak Skarbiec Spółek Wzrostowych, oferują szeroką dywersyfikację i profesjonalne zarządzanie aktywami, co jest szczególnie istotne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Systematyczne oszczędzanie poprzez fundusze inwestycyjne stanowi skuteczny sposób na budowanie kapitału w długim terminie. Regularne inwestowanie nawet niewielkich kwot pozwala na wykorzystanie efektu procentu składanego oraz na zniwelowanie ryzyka związanego z wahaniem cen na rynku. Dzięki temu inwestorzy mogą osiągnąć stabilne i długoterminowe zyski, niezależnie od krótkoterminowych zawirowań na rynkach finansowych.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin