Fundusz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

18.07.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Dla inwestorów chcących nieco zdywersyfikować swój portfel, Towarzystwo NN ma ciekawą propozycje – to fundusz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących. Fundusz można nabyć bezpośrednio w NN, ale również poprzez mBank, który nie pobiera opłat za kupno czy konwersję funduszu.

Fundusz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących jako ciekawa inwestycja

Dlaczego fundusz jest ciekawy? Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Emerging Markets High Dividend. Oznacza to, że mamy ekspozycję na szeroko rozumiane rynki wschodzące. Fundusz wybiera spółki stabilne, które wypłacają dywidendę. Mamy też informację o zabezpieczeniu walutowym między złotym a euro.

Gdzie dokładnie inwestuje Fundusz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących?

NN Emerging Markets High Dividend inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej (włączając Karaiby), Azji (z wyłączeniem Japonii), Europie Wschodniej, Bliskim Wschodzie oraz Afryce, które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend. W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, które wypłacają coroczną dywidendę.
Portfel funduszu jest zdywersyfikowany i zawiera akcje spółek działających w różnych krajach i sektorach. Dochody osiągnięte przez Fundusz, w tym otrzymane dywidendy, są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa – to ważne, gdyż w ten sposób korzystamy nie tylko z ewentualnego wzrostu jednostek uczestnictwa, ale mamy także dodatkowe źródło dochodu – dywidendę, która na rynkach wschodzących jest często spora.

Z innych ważnych informacji: Depozytariuszem Funduszu jest ING Bank Śląski S.A., co zapewnia funduszowi stabilność i bezpieczeństwo.

Wycena funduszu:

Fundusz  NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących tak jak i inne aktywa akcje rośnie od marcowego minimów, dlatego interesując się kupnem musimy brać pod uwagę perspektywą 3-4 letnią.  Rynki wschodzące przebywały długo w bessie, która była skorelowana z hossą dolara. Innymi słowy – ewentualny czas bessy dolara powinien być tym razem być bardzo dobry dla rynków wschodzących. Wycena funduszu powinna więc stabilnie wzrastać:

Fundusz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

 

Ryzyko funduszu:

Jest znaczące, dlatego inwestować można tylko w okresach hossy na rynkach wschodzących, hossy surowców, bessy dolara. Informacje o aktualnych trendach przesyła portal Funduszowe.pl. Plusem funduszu jest dywersyfikacja geograficzna – nie inwestujemy w jeden rynek wschodzący (gdzie zawsze może się coś wydarzyć lub może być niestabilna waluta) – lecz wiele rynków, co zapewnia bezpieczeństwo. Ważna jest dywidenda, która zapewnia dodatkowy dochód – widać to po wynikach, bowiem nawet w czasie bessy fundusz miał wahania w stabilnym przedziale wyceny między 90 a 125.

Moim zdaniem maksymalna dywersyfikacja wynosić może 10% wartości portfela.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin