Fundusz inwestycyjny PKO Akcji Polskich Plus

28.03.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Fundusze inwestycyjne PKO są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku finansowym, oferując szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych dostosowanych do różnych potrzeb i celów inwestorów. Wśród wielu funduszy oferowanych przez PKO TFI, szczególną uwagę warto zwrócić na fundusz PKO Akcji polskich Plus. Ten fundusz inwestycyjny stanowi atrakcyjną propozycję dla inwestorów poszukujących długoterminowych zysków poprzez inwestycje w akcje spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na rynkach zagranicznych.

Fundusz PKO Akcji Polskich Plus

PKO Akcji Polskich Plus koncentruje się na inwestowaniu w akcje spółek, które mają stabilną pozycję na rynku, wykazują wysoką dynamikę wzrostu oraz posiadają solidne fundamenty finansowe. Dzięki aktywnemu zarządzaniu, fundusz stara się maksymalizować zyski, jednocześnie minimalizując ryzyko inwestycyjne. Menedżerowie funduszu regularnie analizują sytuację rynkową, co pozwala na elastyczne dostosowywanie strategii inwestycyjnej do bieżących warunków ekonomicznych.

PKO Akcji Polskich Plus dywersyfikuje inwestycje

Jednym z kluczowych atutów PKO Akcji Polskich Plus jest jego dywersyfikacja. Fundusz inwestuje w różne sektory gospodarki, co zmniejsza ryzyko związane z nagłymi zmianami w jednym z nich. Inwestowanie w różnorodne branże, takie jak technologie, finanse, zdrowie czy energetyka, umożliwia bardziej stabilne osiąganie wyników finansowych, niezależnie od koniunktury w poszczególnych sektorach.

Inwestowanie w PKO Akcji Polskich Plus może być szczególnie atrakcyjne dla osób, które posiadają dłuższy horyzont inwestycyjny i są gotowe zaakceptować wyższy poziom ryzyka w zamian za potencjalnie wyższe zyski. Fundusz ten, poprzez swoją strategię inwestycyjną, dąży do osiągania wyników przewyższających średnie stopy zwrotu z rynku akcji. Jest to możliwe dzięki dokładnej selekcji spółek oraz profesjonalnemu zarządzaniu portfelem.

Transparentność PKO Akcji Polskich Plus

Dodatkowym atutem PKO Akcji Polskich Plus jest transparentność i dostępność informacji dla inwestorów. PKO TFI regularnie publikuje raporty na temat wyników funduszu, struktury portfela oraz strategii inwestycyjnej. Dzięki temu inwestorzy mogą na bieżąco śledzić, jak radzi sobie ich inwestycja i jakie decyzje podejmują zarządzający funduszem.

Warto również podkreślić, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne, takie jak PKO Akcji Polskich Plus, daje możliwość korzystania z profesjonalnego zarządzania aktywami. Inwestorzy indywidualni często nie mają czasu ani wiedzy, aby samodzielnie analizować rynek i podejmować decyzje inwestycyjne. Powierzenie swoich środków ekspertom z PKO TFI pozwala na wykorzystanie ich doświadczenia i wiedzy, co może przełożyć się na lepsze wyniki inwestycyjne.

PKO Akcji Polskich Plus inwestuje co najmniej 60% aktywów w akcje spółek o stabilnych perspektywach wzrostu, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w selektywnie dobrane akcje spółek zagranicznych o dużym potencjale wzrostu. Pozostała część aktywów funduszu może być ulokowana w instrumentach dłużnych oraz w depozytach bankowych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne oparte m.in. na akcjach lub akcyjnych indeksach giełdowych oraz korzystać z dźwigni finansowej. PKO Akcji Polskich Plus stosuje benchmark i jest nim 80% WIG + 10% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N.

Portfel funduszu PKO Akcji Polskich Plus

W co więc konkretnie inwestuje fundusz PKO Akcji Polskich Plus? Biorąc pod uwagę ostatnie lata, fundusz inwestycyjny PKO jest nie tylko lepszy od swojego bechmarku, ale także od innych funduszy inwestycyjnych PKO TFI. Dlaczego ma tak dobre wyniki i jakie ma perspektywy na przyszłość? Zobaczmy, w co inwestuje fundusz:

PKO Akcji Plus w jakie spółki inwestuje?
PKO Akcji Polskich Plus w jakie spółki inwestuje?

Główne spółki portfelowe funduszu PKO Akcji Polskich Plus to czołówka indeks WIG20, więc to indeks blue chipów ma największy wpływ na wycenę funduszu inwestycyjnego. Dodatkowe dwie duże pozycje to  depozyty w PLN (które stabilnie zyskują na wartości) oraz tajemniczy ETF iShares Core MSCI World UCITS. Ten ETF inwestuje w spółki o dużej i średniej kapitalizacji w krajach rozwiniętych na całym świecie. Firmy są uwzględniane w ETFie na podstawie ważonej kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie. Zadaniem funduszu jest odzwierciedlenie indeksu MSCI World Index.

Wiesz więcej: ETF co to jest?

Sukces funduszu PKO Akcji Polskich to zasługa przede wszystkich spółek z indeksu WIG20 oraz w małym stopniu globalnego ETF na rynki rozwinięte oraz depozytów w PLN (które stabilizują portfel i wzmacniają płynność).

WIG20 wpłynie na dalszą wycenę funduszu PKO Akcji Polskich Plus

To zachowanie indeksu WIG20 wpłynie na dalsze perspektywy funduszu PKO Akcji Polskich Plus. Czy WIG20 ma jeszcze potencjał? Ze perspektywy fundamentalnej ma, natomiast perspektywa techniczna jest nieco inna. Indeks blue chipów ma przed sobą „betonowe opory”:

WIG20 w strefie oporu
WIG20 w strefie oporu

W naszym portfelu Funduszowe.pl mamy niewielką pozycję na indeks WIG20. Dalsze perspektywy tej pozycji uzależniamy od siły indeksu w strefie oporu. Dopóki wskaźniki wyprzedzające CLI OECD, PMI mają jeszcze potencjał, to jest szansa na wybicie oporu. Jeżeli jednak wskaźniki będą tracić potencjał (jak jesienią 2021 roku), a indeks będzie odbijał się od oporu, to podejmiemy stosowne decyzje. W Funduszowe.pl wysyłamy sygnały e-mail oraz sms. Na bieżąco wiesz w co i kiedy inwestujemy. Codziennie wysyłamy też raporty, które pokazują trend na rynkach oraz analizują nasze inwestycje.

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin