Fakty i mity o inwestowaniu w fundusze inwestycyjne

06.06.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Fakty i mity o inwestowaniu w fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne staje się coraz bardziej popularne, ale wciąż krąży wokół niego wiele mitów. Oto kilka faktów i mitów, które warto znać, zanim zdecydujesz się na tę formę inwestycji.

Mit: fundusze inwestycyjne gwarantują zyski

Jednym z najczęstszych mitów jest przekonanie, że fundusze inwestycyjne gwarantują zyski. W rzeczywistości fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestorzy muszą być świadomi, że istnieje możliwość utraty części wpłaconych środków (nawet na funduszach uznawanych za bezpieczne), a zyski mogą ulec zmniejszeniu na skutek zmian kursu walutowego​ (jeżeli fundusz nie stosuje zabezpieczeń walutowych).

Fakt: inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne, podobnie jak każda forma inwestycji, wiąże się z ryzykiem. KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) podkreśla, że inwestorzy powinni być świadomi potencjalnych strat i zawsze dokonywać inwestycji na podstawie rzetelnej analizy oraz informacji dostępnych w kluczowych dokumentach funduszy. Warto pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarancją przyszłych rezultatów, a poziom ryzyka będzie się różnić w zależności od rodzaju funduszu.

Fundusze inwestycyjne starają się rzetelnie informować o swojej strategii, w tym o aktywach, w które inwestują. Zarządzający funduszami inwestycyjnymi starają się je dobrać jak najlepiej, jednak zawsze będą działać w ramach strategii funduszu (np. uwzględniać tylko te aktywa, w które mogą inwestować). Z tego powodu nawet najlepsi zarządzający są narażeni na spadki cen akcji, czego konsekwencje odczują klienci funduszu inwestycyjnego.

Mit: fundusze są tylko dla bogatych

Wielu ludzi wierzy, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne wymaga dużych kwot pieniędzy. To jednak mit. Fundusze inwestycyjne są dostępne dla każdego inwestora, niezależnie od zasobności portfela. Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych można nabywać nawet za niewielkie kwoty, co czyni je dostępnymi dla szerokiego grona inwestorów. Zwykle pierwsza wpłata zaczyna się od 100 zł lub 1000 zł w przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych. Nadal są to jednak bardzo niskie progi wejścia.

Fakt: dywersyfikacja pomaga zmniejszyć ryzyko

Jednym z kluczowych elementów inwestowania w fundusze jest dywersyfikacja, która pomaga zmniejszyć ryzyko. Inwestowanie w fundusze pozwala na rozproszenie kapitału w różnych instrumentach finansowych, w tym w przypadku dobrego doboru – również w różnych sektorach gospodarki. Może to zminimalizować wpływ negatywnych zmian na rynku na całościowy portfel inwestycyjny​. KNF i inne instytucje nadzorujące fundusze podkreślają, że dywersyfikacja jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ryzykiem.

Mit: fundusze inwestycyjne są skomplikowane i trudne do zrozumienia

Niektórzy inwestorzy mogą uważać, że fundusze inwestycyjne są zbyt skomplikowane i trudne do zrozumienia. W rzeczywistości zrozumienie podstawowych zasad działania funduszy nie jest skomplikowane. Wystarczy zapoznać się z podstawowymi dokumentami funduszu, takimi jak karta funduszu czy kluczowe informacje dla inwestorów (KID), aby mieć jasny obraz ryzyk i potencjalnych zysków związanych z inwestycją​​.

Bardziej skomplikowane, bo wymagające dokonania analizy, jest zrozumienie tego, w co inwestuje fundusz inwestycyjny oraz czy aktywa na etapie dokonywania przez nas inwestycji, mają potencjał do wzrostu. To jest kluczowe zadanie, które wymaga umiejętności analizy instrumentów finansowych oraz zależności, w oparciu o które te instrumenty działają. Inaczej analizuje się fundusze akcji i same akcje, a inaczej fundusze obligacji i fundusze rynku pieniężnego.

Fakt: inwestowanie w fundusze może być komfortowe

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest wygodne, szczególnie dla osób, które nie mają czasu lub wiedzy na samodzielne zarządzanie inwestycjami. Fundusze są zarządzane przez profesjonalistów, co pozwala inwestorom skupić się na innych aspektach swojego życia, mając jednocześnie pewność, że ich inwestycje są w rękach ekspertów.

Nadal jednak to przed nami, jako inwestorami, stoi konieczność wyboru najlepszego funduszu inwestycyjnego oraz dokonania jego zakupu w czasie, który w danych warunkach zagwarantuje nam najwyższy możliwy zysk.

Mit – moje środki należą do funduszu inwestycyjnego

Nie, nie należą. Fundusz inwestycyjny jest jedynie jednostką zarządzającą Twoimi środkami. Te – po wpłacie przez Ciebie na zakup konkretnego funduszu inwestycyjnego, trafiają do wydzielonej i niezależnej od funduszu instytucji finansowej. Nawet, jeżeli fundusz inwestycyjny z jakiegoś powodu zbankrutuje, Twoje środki nadal będą niezależne od funduszu i będziesz mógł je odzyskać (kończąc inwestycję, którą rozpocząłeś).

Dowiedz się więcej:

Autor Paweł Pagacz

W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin