Dlaczego warto inwestować w małe i średnie spółki?

27.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Małe i średnie spółki

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne małych i średnich spółek to strategia, która może przynieść znaczące korzyści dla inwestorów poszukujących wyższych stóp zwrotu oraz dywersyfikacji swojego portfela. W Polsce jednym z popularnych funduszy tego typu jest Skarbiec Małych i Średnich Spółek, który koncentruje swoje inwestycje na firmach o mniejszej kapitalizacji, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusze inwestycyjne, takie jak Skarbiec Małych i Średnich Spółek, oferują inwestorom dostęp do dynamicznie rozwijających się firm, które często cechują się większym potencjałem wzrostu niż duże, dojrzałe przedsiębiorstwa. Małe i średnie spółki, choć mogą być bardziej ryzykowne, mają możliwość szybkiego rozwoju i ekspansji, co przekłada się na atrakcyjne stopy zwrotu dla inwestorów. Wzrost indeksów mWIG40 i sWIG80, które grupują średnie i małe spółki notowane na GPW, jest świadectwem potencjału tego segmentu rynku.

Małe i średnie spółki, to głównie indeks mWIG i sWIG

Indeksy mWIG40 i sWIG80 regularnie pokazują, że małe i średnie spółki mogą generować wyższe zyski niż ich więksi konkurenci z WIG20. W ostatnich latach, mWIG40 i sWIG80 osiągały imponujące wyniki, często przewyższając główny indeks WIG. To dowodzi, że inwestowanie w mniejsze przedsiębiorstwa może być korzystne, szczególnie w dynamicznie rozwijającej się gospodarce. Firmy z tych indeksów często charakteryzują się innowacyjnością, elastycznością oraz zdolnością do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Robią to zdecydowanie szybciej, niż giełdowe „molochy”.

Popularne małe i średnie spółki na GPW to między innymi: Ten Square Games, producent gier mobilnych, który odnotował spektakularny wzrost dzięki popularności swoich produktów; Dino Polska (chociaż w WIG20), sieć supermarketów, która z sukcesem rozwija swoją działalność na terenie całego kraju; oraz Text (dawny LiveChat Software), firma technologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach komunikacyjnych dla biznesu, która zyskała uznanie na rynkach międzynarodowych. Inwestowanie w fundusze takie jak Skarbiec Małych i Średnich Spółek umożliwia inwestorom dostęp do takich dynamicznych firm, które mogą przynieść wysokie stopy zwrotu.

Dlaczego warto inwestować w małe i średnie spółki?

Korzyści z inwestowania w fundusze małych i średnich spółek są liczne. Przede wszystkim, fundusze te oferują profesjonalne zarządzanie, co oznacza, że decyzje inwestycyjne są podejmowane przez doświadczonych specjalistów, którzy analizują rynek i wybierają najlepsze spółki do portfela. Dzięki temu inwestorzy indywidualni, którzy mogą nie mieć wystarczającej wiedzy lub czasu na samodzielne zarządzanie inwestycjami, mogą skorzystać z ekspertów, aby maksymalizować swoje zyski.

Dodatkowo, inwestowanie w małe i średnie spółki pozwala na lepszą dywersyfikację portfela. Duże spółki, choć bardziej stabilne, mogą nie oferować tak wysokich potencjalnych zwrotów jak mniejsze przedsiębiorstwa. Dywersyfikacja poprzez fundusze inwestycyjne takie jak Skarbiec Małych i Średnich Spółek pozwala na zmniejszenie ryzyka, ponieważ portfel jest rozłożony na wiele różnych firm z różnych sektorów.

W czasie hossy małe i średnie spółki rosną szybciej

Małe i średnie spółki mają większy potencjał wzrostu od dużych spółek w czasie hossy z kilku kluczowych powodów, które wynikają zarówno z ich struktury, jak i specyfiki działania. Zrozumienie tych czynników jest istotne dla inwestorów, którzy chcą maksymalizować swoje zyski w okresach korzystnych warunków rynkowych.

Przede wszystkim, małe i średnie spółki często działają w niszowych segmentach rynku, które mogą być mniej nasycone i bardziej dynamiczne niż te zajmowane przez duże korporacje. Mniejsze firmy są często bardziej innowacyjne, szybciej wprowadzają nowe produkty i usługi oraz lepiej adaptują się do zmieniających się warunków rynkowych. Ta zdolność do szybkiej reakcji na potrzeby rynku i wykorzystywania nowych możliwości biznesowych pozwala im na osiąganie szybszego wzrostu przychodu i zysków. Na giełdzie mniejsze spółki są mniej płynne, dlatego wystarcza mniejsza ilość kapitału, aby windować ich wycenę.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest skala działalności. Duże korporacje, choć stabilne, często napotykają na bariery wzrostu ze względu na swoją wielkość. Osiągnięcie znacznego procentowego wzrostu przychodów jest trudniejsze dla firmy o wielomiliardowych obrotach niż dla małej spółki, która operuje na znacznie mniejszą skalę. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają więc większą elastyczność i możliwość szybkiego zwiększania swojej bazy klientów, co przekłada się na wyższe stopy wzrostu w czasie hossy.

Małe i średnie spółki mogą więcej

Innym aspektem jest struktura zarządzania. Małe i średnie spółki często mają mniej złożoną strukturę organizacyjną, co umożliwia szybsze podejmowanie decyzji i bardziej dynamiczne zarządzanie. Zarządy tych firm mogą szybko wprowadzać zmiany strategiczne i operacyjne, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych typowych dla okresów hossy. Z kolei duże korporacje z bardziej rozbudowaną hierarchią zarządzania mogą być mniej elastyczne i wolniejsze w reagowaniu na zmiany rynkowe.

Finansowanie rozwoju to kolejny kluczowy element. W czasie hossy, małe i średnie spółki mają łatwiejszy dostęp do kapitału, ponieważ inwestorzy są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka. Wzrost wartości ich akcji może przyciągnąć dodatkowe finansowanie, które może być wykorzystane do dalszej ekspansji. Dla małych firm, nawet stosunkowo niewielka inwestycja może mieć znaczący wpływ na ich zdolność do wzrostu, podczas gdy duże korporacje mogą wymagać znacznie większych nakładów kapitałowych, aby osiągnąć porównywalny procentowy wzrost.

Również wartość rynkowa i wyceny odgrywają istotną rolę. Małe i średnie spółki zazwyczaj zaczynają z niższą wyceną w porównaniu do dużych korporacji. W czasie hossy, gdy inwestorzy są optymistycznie nastawieni, potencjalne zyski z inwestycji w te firmy mogą być znacznie większe. Duże korporacje, które są już dobrze wyceniane, mogą nie mieć tak dużego marginesu do wzrostu, co ogranicza ich potencjał na osiąganie dużych stóp zwrotu.

Warto również zauważyć, że w czasie hossy, gdy gospodarka rośnie, małe i średnie przedsiębiorstwa często korzystają z lepszego otoczenia makroekonomicznego, co wspiera ich rozwój. Zwiększona konsumpcja, lepszy dostęp do kredytów i rosnąca liczba inwestycji mogą stymulować ich działalność i prowadzić do szybkiego wzrostu przychodów.

Podsumowanie

Inwestowanie w fundusze małych i średnich spółek jest również korzystne z punktu widzenia wsparcia lokalnej gospodarki. Małe i średnie przedsiębiorstwa są często motorem napędowym gospodarki, tworząc miejsca pracy, wprowadzając innowacje i stymulując rozwój regionalny. Inwestując w takie firmy, inwestorzy przyczyniają się do ich wzrostu i sukcesu, co ma pozytywny wpływ na całą gospodarkę.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne małych i średnich spółek, takie jak Skarbiec Małych i Średnich Spółek, oferuje liczne korzyści, w tym potencjalnie wyższe stopy zwrotu, profesjonalne zarządzanie, lepszą dywersyfikację portfela oraz wsparcie lokalnej gospodarki. Wzrost indeksów mWIG40 i sWIG80 potwierdza, że ten segment rynku ma znaczący potencjał wzrostu, co czyni go atrakcyjnym dla inwestorów poszukujących dynamicznych i innowacyjnych firm. Warto więc rozważyć tę strategię inwestycyjną jako część długoterminowego planu budowania wartości portfela.

Autor Paweł Pagacz

W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin