Czy warto kupić fundusz PKO Obligacji Skarbowych?

09.12.2020, Kategorie: Premium, Autor: Michał Giel

PKO obligacji skarbowych

PKO Obligacji Skarbowych jest największym polskim funduszem, który inwestuje głównie w obligacje skarbowe. Z tego powodu (mocne fundamenty) jest on funduszem w miarę bezpiecznym, lecz mimo wszystko potencjalne zyski są zależne od cyklu na rynku obligacji. Podstawowymi rodzajami lokat funduszu są instrumenty dłużne. Całkowita ich wartość nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto, a co najmniej 10% wartości aktywów funduszu stanowić będą instrumenty dłużne, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata.

Dlaczego fundusz ma tak bezpieczną strukturę? Ponieważ całkowita wartość lokat funduszu w depozyty oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego nie może być niższa niż 50%. Można więc stwierdzić, iż fundusz jest praktycznie zależny głównie od bezpiecznych obligacji skarbowych, co widać zresztą na poniższej grafice:

 

Czy warto kupić fundusz PKO Obligacji Skarbowych?

W długich terminach fundusz zwykle zalicza wzrost, który jest wyższy od lokaty bankowej.  Problem polega na tym, że czasami same obligacje wchodzą w okres bessy i wtedy fundusz zaliczy stratę. Wydaje się, że właśnie taki ryzykowny okres jest przed nami i należy wybierać teraz nieco inne fundusze inwestycyjne.

Fundusz jest bezpieczny, lecz w niektórych okresach jego strata może sięgnąć 3-4% rocznie. Taka prognoza może dziwić, ponieważ przyzwyczailiśmy się do stałych zysków na funduszach obligacji. Zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat obligacji zapraszam na niedawną analizę video:

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin