Czy warto inwestować w fundusz Generali złota?

22.02.2021, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Czy warto inwestować w fundusz Generali złota? Fundusz inwestuje w instrumenty dające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na złoto. Wyniki zależą od ceny złota lub instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty związane z jego poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem nim. Ekspozycja na kruszec jest budowana przede wszystkim poprzez instrumenty typu ETC (Exchange-Traded Commodity) i ETF (Exchange-Traded Fund).

Fundusze złota

ETC mogą budować portfel poprzez fizyczny zakup aktywów, instrumentów finansowych bazowych, jak też posługiwać się kontraktami terminowymi, opcjami, lub ogólnie instrumentami pochodnymi. W przypadku tego funduszu złota możemy być pewni, że portfel jest oparty na papierowym złocie (czyli kontrakty, opcje, itp.).

Czy fundusz ma zabezpieczenie w fizycznym złocie?

Moim zdaniem nie. Jest to instrument finansowy oparty o cenę złota. Zapewnia więc wzrost w czasie hossy złota, lecz nie zapewnia bezpieczeństwa w czasie kryzysu.

Czy fundusz osiąga dobre wyniki?

Też nie – prawdopodobnie sporym obciążeniem dla funduszu jest dolar, który w czasie hossy surowców traci na wartości. Fundusz Generali złota oraz podobny w konstrukcji fundusz Investor zGold zarobiły tylko ok. 6% w ubiegłym roku:

wykres funduszu Generali złota

Fizyczne złoto?

Jeżeli inwestycja w złoto ma na celu zabezpieczenie wartości oszczędności w długim terminie (rosnąca inflacja, polityka banków centralnych), to lepiej jest wybrać fizyczne złoto.

Jeżeli traktujemy inwestycje w złoto typowo (oczekujemy wzrostu wartości jednostek uczestnictwa i nie chcemy kupować sztabek czy monet (ta forma ma przecież sporą niewygodę), to lepszą opcją wydaje się fundusz PKO akcji rynku złota. Fundusz ten lepiej zarabia w długim terminie, inwestuje też w akcje firm wydobywających kruszce.


Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin