Czy opłaca się jeszcze inwestować w fundusze obligacji?

07.06.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Fundusz obligacji

W 2022 roku rynek obligacji stał się bardziej atrakcyjny dla inwestorów, oferując wyższe stopy zwrotu w wyniku gwałtownego wzrostu rentowności. Wraz ze wzrostem stóp procentowych w Polsce i na świecie, fundusze obligacji stały się coraz ciekawszą alternatywą dla lokat bankowych i innych instrumentów o niskim ryzyku. Czy ten trend zostanie utrzymany? Czy opłaca się jeszcze inwestować w fundusze obligacji?

Czy opłaca się jeszcze inwestować w fundusze obligacji?

To, czy inwestowanie w fundusze obligacji nadal jest dobrym pomysłem, zależy od indywidualnej sytuacji inwestora i jego tolerancji na ryzyko. Inwestorzy szukający stabilnych dochodów i niskiego ryzyka mogą nadal uznać fundusze obligacji za atrakcyjną opcję. Należy jednak pamiętać, że ceny obligacji mogą spadać, a stopy zwrotu nie są gwarantowane.

Inwestując w obligacje musimy wiedzieć, że tak naprawdę istnieją dwie grupy funduszy obligacji. Pierwsza to obligacje krótkoterminowe, które w swojej konstrukcji są bardziej bezpieczne, a ich stopy zwrotu są zbliżone do lokaty bankowej. Przykładem takiego funduszu jest np. Generali Korona Dochodowy. Fundusz ten oferuje stabilną stopę zwrotu, która zwykle przewyższa zyski z lokaty bankowej. W ostatnim roku Generali Korona Dochodowy zarobił 9,4%:

Czy opłaca się jeszcze inwestować w fundusze obligacji?
Czy opłaca się jeszcze inwestować w fundusze obligacji?

To bardzo dobry wynik. W co inwestują fundusze krótkoterminowe?:

• Inwestują głównie w polskie obligacje skarbowe o krótkim terminie zapadalności.
• Ceny takich obligacji nie zmieniają się istotnie pod wpływem zmian inflacji i stóp procentowych.
• Wypłacane przez nie kupony odsetkowe przekładają się pozytywnie na wycenę subfunduszu.

Obligacje krótkoterminowe są stabilniejsze, o ich wynikach decyduje przede wszystkim bieżące oprocentowanie. Dopóki stopy procentowe nie zostaną znacząco obniżone, papiery tego typu powinny przynosić dość stabilne wyniki. W hossie lepiej więc wybierać fundusze obligacji długoterminowych, natomiast  w bessie obligacji papiery krótkoterminowe.

Fundusze obligacji długoterminowych

Podczas gdy obligacje o zmiennym oprocentowaniu (krótkoterminowe) radzą sobie cały czas bardzo dobrze dzięki wysokim kuponom powiązanym ze stawką WIBOR, to obligacje o stałym oprocentowaniu (długoterminowe) są w tym roku w wyraźnej korekcie.  Korekta jest związana z zatrzymanie fazy obniżek stóp procentowych oraz przejściowym wzrostem inflacji.

Benchamrkiem dla obligacji długoterminowych jest indeks TBSP. Indeks TBSP śledzi wyniki portfela polskich obligacji skarbowych o stałym kuponie emitowanych przez Skarb Państwa. Obligacje wchodzące w skład indeksu są wybierane na podstawie ich płynności i reprezentatywności dla całego rynku.

Wartość indeksu TBSP jest obliczana codziennie jako suma wartości bieżącej wszystkich obligacji wchodzących w jego skład, pomnożona przez odpowiednie współczynniki wagowe. Współczynniki wagowe odzwierciedlają udział procentowy każdej obligacji w portfelu referencyjnym.

Hossa funduszy obligacji, teraz korekta

Hossa funduszy obligacji (od 2022 roku) była skorelowana ze wzrostem indeksu TBSP. Obecnie trwa korekta na TBSP oraz funduszach obligacji. Korekta jest jednak płaska – forma boczna – przykład fundusz PKO obligacji długoterminowych:

Fundusz PKO Obligacji Długoterminowych
Fundusz PKO Obligacji Długoterminowych

TBSP oraz fundusze obligacji  testują górną granicę trendu bocznego. Jeśli wierzyć prostej analizie technicznej, to przełamanie tego poziomu oporu mogłoby teoretycznie otworzyć drogę do wznowienia trendu wzrostowego. Dopóki to nie nastąpi, to TBSP może znów zaniżyć swoją wartość  – wahania w ramach konsolidacji.

Co sprzyja obligacjom długoterminowym?

Przede wszystkim niższe odczyty inflacji w przyszłości. Inwestorzy muszą mieć przekonanie, że po fazie korekty inflacja znów będzie spadać. Po drugie – przyszłem obniżki stóp procentowych w wykonaniu RPP. Jeżeli inwestorzy dostaną taką deklarację, to obligacje wrócą do trendu wzrostowego.

Obecnie mamy na świecie fazę dezinflacji, co potwierdza indeks wyprzedzający Price Paid:

Indeks wyprzedzający Price Paid
Indeks wyprzedzający Price Paid

W mojej opinii obligacje miały przejść korektę w pierwszej połowie roku (jak się okazuje boczną), natomiast w drugiej połowie spodziewany jest wzrost. Jeżeli ten wzrost zostanie opóźniony, to być może uda się korzystnie konwertować fundusze akcyjne do funduszy obligacji (które wtedy będą mieć potencjał).

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin