Czy fundusze nowych technologii są wysoko wycenione?

31.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Fundusze nowych technologii

Fundusze inwestycyjne skoncentrowane na nowych technologiach cieszą się obecnie wysokimi wycenami, co odzwierciedla ich imponujące wyniki oraz perspektywy wzrostu. Przykładowo, fundusz inwestycyjny Inwestor Nowych Technologii osiągnął w 2023 roku stopę zwrotu na poziomie 31,41%, a w ciągu ostatnich pięciu lat 43,89% (stan na moment pisania niniejszego artykułu). Oznacza to, że w między czasie zaliczył obsunięcie wyceny na poziomie ponad 40%. Podobnie fundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji  notuje znaczące wyniki, co potwierdza jego aktualna wycena jednostek uczestnictwa oraz wartość aktywów (ponad 120% zysku za ostatnie 5 lat).

Polityka inwestycyjna większości funduszy nowych technologii skupia się na inwestowaniu w akcje spółek technologicznych notowanych na giełdach w USA (przede wszystkim), Europie Zachodniej (w mniejszym stopniu) oraz Polsce (w minimalnym stopniu). Inwestycje te obejmują firmy z sektorów informatycznych, telekomunikacyjnych, medycznych i biotechnologicznych, które mają duży potencjał wzrostu. Zarządzający funduszami stosują zaawansowane metody analizy fundamentalnej, wybierając spółki na podstawie ich potencjału do długoterminowego wzrostu wartości. Im większy udział stanowią spółki związane ze sztuczną inteligencją, tym większy wzrost w ostatnim czasie zanotowały fundusze inwestycyjne.

Inwestowanie w fundusze technologiczne wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, które ujawni się w przyszłości. Są one przeznaczone dla inwestorów gotowych zaakceptować dużą zmienność wartości inwestycji oraz posiadających długoterminowy horyzont inwestycyjny, zazwyczaj powyżej pięciu lat. Fundusze te często pobierają wyższe opłaty za zarządzanie, co jest uzasadnione aktywnym podejściem do inwestycji. Przykładowo, maksymalna opłata stała za zarządzanie w funduszu Santander Prestiż Technologii i Innowacji wynosi 2%, a dodatkowo pobierana jest opłata za sukces w wysokości 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark.

Głównym składnikiem funduszy technologicznych jest spółka Nvidia. Stanowi ona również znaczący udział w funduszu inPZU Akcje Sektora Informatycznego, który posiadamy w swoim portfelu. Niebawem stuknie 8 miesiąc posiadania tego funduszu w naszym portfelu podstawowym, który na dzień dzisiejszy notuje prawie 33% wzrost.

W ostatnich latach Nvidia, lider w dziedzinie technologii półprzewodników i sztucznej inteligencji, odnotowuje imponujący wzrost wartości rynkowej. Firma ta jest jednym z najważniejszych graczy na rynku technologii, co znajduje odzwierciedlenie w jej obecnej wycenie.

Nvidia jest przede wszystkim znana z produkcji kart graficznych (GPU), które dominują zarówno na rynku konsumenckim, jak i profesjonalnym. Ich flagowe serie kart graficznych, takie jak GeForce dla graczy oraz Quadro i Tesla dla zastosowań profesjonalnych, cieszą się ogromną popularnością. W ostatnich latach popyt na GPU Nvidia wzrósł nie tylko wśród graczy, ale także w dziedzinach takich jak obliczenia naukowe, centra danych i rozwój sztucznej inteligencji.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na wysoką wycenę Nvidia jest jej rosnąca rola w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI). GPU firmy są powszechnie wykorzystywane do treningu modeli AI, co stanowi istotny segment jej działalności. Dzięki przełomowym technologiom, takim jak architektura Ampere, Nvidia zdobyła znaczącą pozycję na rynku AI. Firmy technologiczne (Microsoft, nowa sztuczna inteligencja od Elona Muska), instytucje badawcze i centra danych inwestują w sprzęt Nvidia, aby sprostać rosnącym wymaganiom obliczeniowym.

Nvidia regularnie przekracza oczekiwania analityków dotyczące wyników finansowych. W ostatnich kwartałach firma odnotowała znaczne przychody, napędzane popytem na sprzęt do gier, profesjonalne zastosowania graficzne oraz rozwiązania AI. Prognozy na przyszłość również pozostają optymistyczne, z oczekiwaniem dalszego wzrostu przychodów i zysków.

Wzrost Akcji na Giełdzie

Wartość akcji Nvidia wzrosła znacząco w ciągu ostatnich kilku lat, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do przyszłych perspektyw firmy. Rynek kapitałowy docenia silną pozycję Nvidia w strategicznych segmentach technologicznych oraz jej zdolność do generowania wysokich przychodów i zysków. Problemem jest to, jak wysoko obecnie wyceniana jest firma. Poruszymy tutaj kilka aspektów, bowiem są one istotne dla wyceny właściwie każdego funduszu nowych technologii.

Inwestorzy na rynku doceniają dwie rzeczy (przede wszystkim). Jest to zdolność do generowania przyszłych przychodów. Innymi słowy ważne jest to, jak szybko dana firma może się rozwijać. Druga rzecz, to dywidendy (czyli zdolność firmy do dzielenia się zyskami). Nvidia interesuje nas z powodu pierwszego czynnika, czyli zdolności generowania przychodów.

Na koniec stycznia 2024 roku spółka odnotowała przychody w wysokości 57,8 mld dolarów. Prognoza na styczeń 2025 mówi o 119 mld dolarów. Prognoza na styczeń 2026 mówi o 159 mld dolarów. Zaś o styczniu 2027 mówi się o 186 mld dolarów. Te czynniki mówią nam oczywiście o dynamicznym wzroście przychodów.

Jeżeli już mamy ten kontekst, to musimy się dowiedzieć, ile obecnie firma z tych wyników już zdyskontowała. Ta ocena jest subiektywna i opiera się na średniej akceptowanej przez inwestorów. Do oceny używa się wskaźnika P/S.

Wskaźnik ceny do sprzedaży (P/S) to wskaźnik wyceny, który porównuje cenę akcji spółki do jej przychodów. Jest to wskaźnik wartości, jaką rynki finansowe przypisały każdemu dolarowi sprzedaży lub przychodów firmy.

Wycena Nvidia
Wycena Nvidia – najistotniejsza spółka w funduszach nowych technologiii

Postarałem się to ująć w ramy analizy technicznej. Mamy pomarańczową krzywą, która porusza się w ruchu wzrostowym (normalna sprawa dla mocno rozwijających się spółek). Obecnie względem przychodów, wycena znajduje się ponad średnią na poziomie ok. 30. Wskaźnik w ciągu ostatnich 6 lat porusza się w zakresie mniej więcej 12 (tanio), do skrajnego przewartościowania 35-45 (skrajnie drogo).

Na dzisiaj Nvidia posiada w obrocie 2,49 mld akcji. Jeżeli spółka osiągnie w 2027 roku 187 mld dolarów przychodów. Z tej proporcji już wiemy, że na każdą akcję osiągnie sprzedaż na poziomie 75 dolarów (S).

Podzielmy obecną cenę 1100 dolarów (P) przez sprzedaż (S). Wskaźnik P/S przy obecnej cenie 1100 dolarów w 2027 roku będzie wynosił 14,66. Obecnie wynosi 34,53. Oznacza to, że przy bieżących przychodach mamy do czynienia z przewartościowaną firmą. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę kolejne 2,5 roku, to mamy do czynienia z firmą, która wciąż będzie miała potencjał do wzrostu (i faktem jest, że przez kolejne 2,5 roku nie będzie niczym dziwnym, jeżeli wzrośnie o kolejne 100% – wtedy przy spełnionych prognozach dobije do średniej wyceny).

Podsumowanie

Obecnie fundusze nowych technologii, które posiadają w portfelu akcje Nvidia, są w krótkim terminie przewartościowane. Nie zdziwi mnie zatem to, jeżeli wejdą w okres turbulencji, który bardziej będzie przypominał szarpany trend boczny, niż korektę spadkową na rynku akcji. W długim terminie (kolejne 2 lata), upływ czasu będzie działał na korzyść funduszy nowych technologii, zwłaszcza tych, które posiadają w swoim portfelu akcje Nvidia.

Autor Paweł Pagacz

W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin