Co trzeba wiedzieć, kiedy inwestuje się w fundusze akcji

07.09.2021, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Inwestowanie w fundusze akcyjne niesie ze sobą wiele obaw, bowiem rynek akcji, to bardzo zmienny rynek, w którym zdarzają się okresy hossy oraz bessy.  Początkujący inwestor ma problem, gdyż trudno mu rozpoznać moment, w którym w akcje można już zainwestować. Ludzki umysł jest tak skonstruowany, iż unika inwestycji w sytuacjach stresowych, w fazach kryzysu – mamy wrażenie, że zaraz świat się zawali, a nasze fundusze będą już nic nie warte. Zdecydowanie lepiej inwestuje się nam w dobrych czasach, tylko czy nasze inwestycje rzeczywiście są wtedy bezpiecznie?

Bardzo często w funduszowe.pl otrzymujemy pytania, na które teraz odpowiemy.

Czy można inwestować w fundusze akcyjne bez ryzyka?

Nie można, natomiast to ryzyko można się starać ograniczać.

Czy zawsze kupimy fundusze akcyjne w dobrym momencie?

Nie zawsze, ale staramy się kupować w momentach dobrych, gdy na rynku jest tanio. Często dokonujemy zakupów funduszy transzami, by ograniczyć ryzyko kupna zbyt szybko (w czasie schyłku bessy, kiedy jest bardzo tanio).

Czy portfel Funduszowe.pl co roku  zarabia?

Nie ma takiej gwarancji, bowiem wynik portfela jest zależy od wielu czynników, np. od trendu na rynku giełdowym. Najważniejszym celem jest systematyczny wzrost wartości portfela w długim czasie. Na podstawie historii można tylko postawić tezę, że w 80% przypadków w danym roku portfel zyskuje na wartości. Ważna jest średnia, a ta wskazuje na 15% wzrost co roku. Jesteśmy zdania, że w słabych latach należy skupić uwagę na ochronie kapitału, natomiast w dobrych latach należy wykorzystać trend giełdowy.

Kiedy są dobre lata na GPW dla funduszy?

Dobre lata na GPW zdarzają się co pewien czas.  Generalnie duże zyski są wtedy, gdy w bessie jest dolar i mamy cykl sprzyjający surowcom oraz rynkom wschodzącym. O ile hossa oraz bessa zdarzają się zawsze i naprzemiennie, o tyle w dobrym czasie dla GPW hossa jest silna i długa a bessa płaska, o tyle w słabych latach sytuacja ulega zmianie – hossa jest słaba, bessa potrafi przecenić indeksy giełdowe nawet o połowę.

Dobre lata dla GPW to okres 2002-2007 oraz 2009-2011, dobre lata wystąpią także teraz (aktualny cykl).

Ile można zarobić w dobrych i słabych latach na funduszach inwestycyjnych?

W dobrych latach zyski mogą wynieść nawet 50% rocznie. W słabych latach hossy można zarobić ok. 20% rocznie. W fazie niekorzystnej dla GPW (2011-2020) o zyski było trudno, ale mimo wszystko udało się rozwijać portfel dzięki funduszom obligacji oraz krótkim okresom zwyżki rynku akcji (głownie funduszy małych i średnich spółek).

Czy giełda generuje dochody w długim terminie?

Tak, są okresy bessy oraz hossy, ale naturalnym zachowaniem indeksów jest dążenie do nowych szczytów. Logicznie myśląc – warto wykorzystać okres przecen, skoro i tak kiedyś wyznaczymy nowy szczyt.

Które indeksy zachowują się najlepiej?

Na przestrzeni lat można stwierdzić, że bardzo dobrze radzą sobie nasze fundusze małych i średnich spółek.  W czasie silnej hossy (2002-2007)  fundusze te zyskały kilkaset procent. Również aktualnie od minimum bessy fundusze MISS są najlepsze, niektóre z nich zarobiły nawet 50% i więcej, zdarzają się nawet fundusze, których stopa zwrotu sięga 100% (np. nasz fundusz portfelowy Skarbiec oraz IKE MISS).

Czy rynki zawsze będą rosły?

Nie, im dłużej rośnie rynek, tym większa szansa na wystąpienie bessy.

Czy fundusze inwestycyjne zawsze sprzedajemy na szczycie i kupujemy na dołku?

Nie, aczkolwiek czasami nawet dołek uda się „złapać”. Szukanie momentów minimum oraz maksimum nie jest absolutnie konieczne. W większości przypadków nasze inwestycje zaliczą przejściową stratę (zwykle inwestujemy w czasach kryzysu), ale celem jest wynik ostateczny po sprzedaży funduszu.

Jak sprzedajemy fundusze akcyjne to nie będzie już rosło?

Będzie, statystycznie musi rosnąć, bo szczytu nie przewidzimy. Sprzedajemy, bowiem na rynku jest już drogo, a potencjał niewielki. Nie jesteśmy pazerni, wiemy jaki rynek jest zmienny. Dziś jest dobrze, ale za tydzień sytuacja może się zmienić. Ostanie zyski zostaw zawsze innym…

Summa summarum  indeks Wig przez lata cała czas rośnie, obecnie ma już wartość 72000 pkt. Wykorzystuj okresy słabej koniunktury by inwestować w fundusze akcyjne – to się opłaci w długim terminie. Uważaj na momenty, gdy trwa dobry trend a rynek i media są bardzo optymistyczne. Kupno funduszy w czasie schyłku hossy jest dobre dla Twojej psychiki (dobrze się czujemy w inwestującym tłumie, gdy wszystko idzie dobrze), ale takie kupno będzie złe dla Twojego portfela. Kupno funduszy w samotności w czasie kryzysu źle wpływa na psychikę (strach, wątpliwości), ale takie kupno kiedyś będzie bardzo korzystne dla Twojego portfela.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin