Banki pomogą Wig20 oraz funduszom akcyjnym

27.05.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Banki pomogą Wig20 oraz funduszom akcyjnym? Od kilku tygodni zaniżane, z rekomendacjami sprzedaży, a tak naprawdę akumulowane na wielką skalę. Teraz bani będą pomagać indeksowi Wig20 w kolejnej fazie wzrostu. Co znaczą banki dla indeksu widzimy a ostatnich sesjach.

Akumulację na bankach opisywaliśmy niedawno – czytam

Jak Smart Money akumulowała banki

Co zmieniło się od tamtej pory? Akumulacja przebiegła, aż cała podaż nie została wybrana z rynku. W akumulacji świetnie pomagają negatywne rekomendacje, więc papiery wartościowe skrajnie niedowartościowanych i historycznie atrakcyjnych polskich banków zostały wyprzedawane. Polskie banki – stabilne, dobrze zarządzane, z z wysoką dywidendą…

Popatrzmy na wykres, jak przebiegała akumulacja:

 

Wig banki

Fala wtórna na bankach

Fala trzecia była związana z paniką (pandemia). Jej końcem pojawiały się wysokie wolumeny, więc proces akumulacji rozpoczął się. Najgorsze rekomendacje pojawiały się na fali wtórnej, gdzie wybrano rekordową ilość akcji. Po przejęciu aktywów wzrost zostaje odblokowany, okazuje się że na rynku już nie ma praktycznie podaży.

A teraz banki już w górę

Za pół roku dowiemy się, że polskie banki jednak są atrakcyjne, jednak ich cena docelowa (teraz zaniżana) „powędruje” w górę. W 2021 roku banki wypłacą dywidendę, jednak ich cena będzie dyskontować ten fakt już teraz. Dywidendy wypłacane przez spółki są jednym ze źródeł przychodów funduszy inwestycyjnych. Powiększają one wartość zarządzanych aktywów, odpowiednio zwiększając wartość jednostek uczestnictwa. Dywidendy będą zwiększały przychody m.in. funduszu inPZU akcje polskie, a także innych funduszy dużych spółek (gdzie jest sporo banków w portfelu). Inne fundusze, które czerpią dodatkowe zyski z dywidendy to m.in. Quercus agresywny, Alior stabilnych spółek, Metlife akcji Nowa Europa czy Unikacje dywidendowy.   Jeżeli brać pod uwagę przyrost dywidendy w ostatnich latach, to krajowe TFI mogą pozyskać w ten sposób ok. 0,9 mld zł.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin