Analiza sWIG80 – które miejsce może być dobre do kupna małych i średnich spółek?

08.09.2023, Kategorie: Premium, Autor: Michał Giel

W ostatnich latach największą siłę wśród polskich funduszy inwestycyjnych mają małe i średnie spółki.  W przeciągu 10 lat indeks sWig80 podniósł się o 65% i w tych trudnych latach był to całkiem niezły wynik (Wig20 stracił w tym czasie 15%).

Warto inwestować w małe spółki

Inwestowanie w fundusze małych i średnich spółek (MISS) może być korzystne z kilku powodów. Po pierwsze, małe i średnie spółki mają potencjał na szybszy wzrost niż duże spółki. Po drugie, są one często niedoszacowane przez rynek, co może prowadzić do wyższych stóp zwrotu. Rynek często niedocenia małych i średnich spółek. Jest to spowodowane tym, że są one mniej znane i mniej płynne niż duże spółki. W rezultacie fundusze MISS mogą oferować wyższe stopy zwrotu niż fundusze inwestujące w duże spółki.

Ryzyko inwestycji w fundusze MISS

Inwestowanie w fundusze MISS wiąże się z wyższym ryzykiem niż inwestowanie w fundusze inwestujące w duże spółki. Mniejsze spółki są bardziej podatne na zmiany gospodarcze i rynkowe. W rezultacie ich ceny akcji mogą być bardziej zmienne. Dlatego tak ważny jest start inwestycji. Kiedy kupić (i na jakich poziomach indeksów) fundusze MISS?Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin